Bản đồKHÁCH SẠN MƯỜNG THANH LUXURY NHA TRANG 
60 Trần Phú , Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà 
Tel: +842 583.898888  
Fax: +842 583.898877
Website: www.luxurynhatrang.muongthanh.com
Email: info@nhatrangcentre.muongthanh.vn
TOP

Facebook chat